De nieuwe wasplaats met Phytobac van Vermeulen

Nieuwe technieken kunnen zorgen voor verminderde emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water. Zulke innovaties zijn echter vaak een flinke investering, die zichzelf pas op termijn terugverdienen. Daarom biedt het programma Schoon Water de mogelijkheid een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de nieuwste emissiereducerende technieken. Tot nu toe zijn zeven aanvragen voor de bijdrage toegekend en een deel daarvan is ook al gerealiseerd, waaronder de wasplaats met Phytobac van de broers Vermeulen.

Geïnteresseerd publiek: de Vermeulens zijn voorlopers en hun phytobac wordt dan ook veel bezocht!

Geïnteresseerd publiek bekijkt de Phytobac in Ossendrecht.

In Ossendrecht beheren de broers Vermeulen een vollegronds-groenteteeltbedrijf en landbouwmechanisatiebedrijf. Ze leveren de prei, broccoli en ijsbergsla die in de schappen van de Albert Heijn terecht komen. Vanuit hun afnemer werden ze gestimuleerd om mee te doen aan het Schoon Water project. Daarmee zijn ze in hun sector een van de voorlopers geworden op het gebied van nieuwe innovaties en duurzaamheid. De heren bouwden een multifunctionele, overdekte wasplaats en sloten daar, met hulp van de stimuleringsbijdrage, een Phytobac op aan. De innovaties op hun terrein worden nu regelmatig als voorbeeld genoemd en gefotografeerd.

Een schoon bladgewas

De broers kozen voor een geheel vernieuwde wasplaats, omdat ze hun groentes niet in dezelfde loods wilden hebben als de veldspuiten. Met meerdere gewassen in beheer is een wasplaats van groot belang. Voordat er van het ene naar het andere gewas gereden wordt moet de spuit goed schoon zijn, want verschillende teelten mogen vaak niet met dezelfde middelen worden bespoten. Het kleinste beetje verontreiniging kan dezer dagen al gedetecteerd worden. En bij bladgewassen is dat extra aan de orde.

Het werd dus tijd voor een nieuwe wasplaats, en dan maar meteen met alles erop en eraan. Door de erfemissiescan wisten de heren dat de meeste emissie via het putje op het erf gebeurd. Een Phytobac is daarvoor een goede oplossing. De stimuleringsbijdrage maakte deze stap makkelijker. “Ten opzichte van de gehele investering is de bijdrage klein, maar het is toch net een extra zetje om te gaan voor zoiets als de Phytobac”, zegt Johan. De heren hebben bovendien zoons die enthousiast zijn over het bedrijf, wat het de investering voor de toekomst zeker waard maakt. “Nu kunnen we weer 20 jaar vooruit”, zegt Arjan vrolijk.

De phytobac van de broers Vermeulen.De phytobac van de broers Vermeulen, met op de achtergrond de multifunctionele wasplaats.

Gescheiden opvang

Met het oog op de twee verschillende takken van hun bedrijf werd geïnvesteerd in een multifunctionele, overdekte wasplaats. Deze bestaat uit twee delen, en de vloeistofdichte vloer loopt in het midden wat op, zodat het water van de ene kant niet in de put aan de andere kant terecht komt.

  • De wasplaats voor de algemene machines zit aan de voorkant van de loods, want deze wordt het vaakst gebruikt. Het waswater hiervan gaat naar een specifiek bassin, waar de olie kan worden afgescheiden van het water. Dit water kan dan vervolgens naar het riool.
  • Het spoel- en waswater van veldspuiten komt terecht in een ander opvangbassin. Vanuit hier wordt het water gecontroleerd naar de Phytobac geleid. De bak is gevuld met aarde en stro. Dit substraat biedt huis aan talrijke micro-organismen. Het bodemleven breekt in de continu vochtige toplaag langzaam de gewasbeschermingsmiddelen af. Zo komen de restanten van gewasbeschermingsmiddelen niet in het grondwater of riool terecht, en hoeven ze ook niet speciaal afgevoerd te worden.
De broers Vermeulen voor hun nieuwe, overdekte wasplaats.

De broers Vermeulen voor hun nieuwe, overdekte wasplaats.

Warm wassen

Naast de milieuvoordelen van de Phytobac heeft de overdekte wasplaats nog een belangrijk voordeel: deze is geheel geïsoleerd. Onderhoud is immers een winterklus, en die klus is met de huidige temperaturen een stuk aangenamer uit te voeren in een overdekte schuur dan in de ijzige wind buiten. “Sinds de wasplaats gerealiseerd is vorig jaar maart, wordt er dan ook met veel regelmaat en gemak schoongemaakt!”, erkent Johan lachend.

Reacties zijn gesloten.