Gemeenten

Niet alleen in de landbouw werkt de Nederlandse overheid en Schoon Water om samen met de doelgroepen het middelengebruik te verminderen. Wat betreft gemeenten verandert er vanaf 2016 een hoop. Hoofdlijn van het beleid is het verbod op professioneel op verhardingen per 2016. En het verbod op professioneel gebruik op ‘overige terreinen’ per november 2017. Onlangs heeft de Tweekamer een motie aangenomen, wat gaat dit nu betekenen voor het gemeentelijk onkruidbeheer?

Verhardingen

U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken per 2016 op verhardingen. Onder verhardingen vallen asfalt, betonplaten, klinkers, grindpaden etc. Onderhoud van verhardingen is prima uitvoerbaar met niet-chemische methoden. Klik hier [link invoegen] voor niet-chemische tips op verhardingen.

Uitzondering op het verbod is alleen mogelijk als veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijden dan wel waar chemievrije methoden uit veiligheidsoverwegingen niet mogen worden toegepast, bijvoorbeeld ten gevolge van mogelijk brandgevaar. Er is een aantal gevallen waar chemische bestrijding de enige mogelijkheid is. Dat is het geval op sommige niet-openbaar toegankelijke industriële bedrijven (BZRO-inrichtingen), delen van defensieterreinen en luchthavens met gecoate strips.

Overige terreinen?

U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken per november 2017 op overige terreinen. Onder ‘overige terreinen’ vallen: siertuinen, grasvegetaties en overige beplantingen. Deze terreinen krijgen twee jaar langer de tijd om over te schakelen naar niet-chemisch beheer. Na 2017 mogen chemische middelen alleen nog ingezet worden in uitzonderingssituaties. Uitgezonderd van het verbod zijn de lastige bestrijding van bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers, Aziatische boktor of eikenprocessierups. Volgens Schoon Water kan de eikenprocessierups zonder chemie bestreden worden met biologische middelen met daarin bacteriën die de rups aantasten in het larvestadium. Een andere uitzondering betreft recreatiebedrijven, sport- en golfterreinen. De staatssecretaris heeft bepaald dat de beheerders van deze terreinen tot 2020 de tijd wordt gegeven om vrijwillig over te schakelen naar niet-chemische methoden. Voor natuurlijke grassportvelden heeft Schoon Water een tipkaart gemaakt, klik hier [link invoegen].

Achtergrond

Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 6 februari 2014 het gewasbeschermingsbeleid buiten de landbouw uiteen gezet. Achtergrond van het nieuwe beleid is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Door een verbod op het gebruik van chemische stoffen die vermijdbaar zijn, wordt gewerkt aan een betere waterkwaliteit. Behalve dat het parlement dit onderwerp van groot belang vindt, moeten ook volgens Europese regelgeving maatregelen worden genomen. Hoofdlijn van het beleid is het verbod op professioneel en particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen vanaf 2016. En het verbod op professioneel gebruik op ‘overige terreinen’ per november 2017.

Reacties zijn gesloten.