Bewoners

Wat betekent dit nu voor als particulier? Het aanstaande middelenverbod maakt onderscheid tussen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen en op ‘overige terreinen’. Met verhardingen wordt bedoeld stoepen, terrassen, half verharde paadjes en balkons. Onder ‘overige terreinen’ vallen alles in de siertuin, behalve verhardingen.

Op verharding

U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken per 2016. Klik hier voor chemievrije tips hoe u uw verharding kunt onderhouden.

In het groen, grasmat en border (alles behalve verharding)

Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen en reduceren wil straatsecretaris Mansveld het volgende bewerkstelligen. Maatregelen als de aanwezigheid van voldoende expertise op het verkooppunt, zogenoemde kassa-check en voorlichting door de tuinbranche. Verkleining van de verpakking draagt naar verwachting ook bij aan vermindering van het gebruik.

Schoon Water voor Brabant vindt dat een tuin prima te onderhouden is zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit is beter voor de waterkwaliteit en de omgeving. Klik hier voor chemievrije tips.

 Achtergrondinformatie

Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 6 februari 2014 het gewasbeschermingsbeleid buiten de landbouw uiteen gezet. Achtergrond van het nieuwe beleid is de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Dit door het realiseren van een goede waterkwaliteit door een verbod in te stellen op het gebruik van chemische stoffen die vermijdbaar zijn. Behalve dat het parlement deze onderwerpen van groot belang vindt, moeten ook volgens Europese regelgeving maatregelen worden genomen. Hoofdlijn van het beleid is het verbod op professioneel en particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen per 2016. En het verbod op professioneel gebruik op ‘overige terreinen’ per november 2017. Lees hier een samenvatting van de brief aan de Tweede Kamer.

Reacties zijn gesloten.