Maatregelen

Voor Schoon Water voor Brabant vormen maatregelen een belangrijke sleutel om emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Voor landbouw zijn maatregelen mogelijk om biologische bestrijding toe te passen. Of via nieuwe spuittechnieken het gebruik en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Ook voor gemeenten, bedrijven en bewoners zijn niet-chemische maatregelen beschikbaar. Bijvoorbeeld de heetwater machine voor onkruidbeheer op verhardingen van gemeenten en bedrijven. Bewoners kunnen onder andere bodembedekkers planten in de tuin.

Reacties zijn gesloten.