Techniekkaarten

Nieuwe technieken verminderen gebruik en emissie van bestrijdingsmiddelen.
Op elke kaart staat een toelichting over de techniek, een opsomming van de voordelen én de nadelen, het toepassingsgebied, de milieuwinst, praktijkervaringen en een link naar meer info.
Met www.spuitdoppenkeuze.nl kunt u een nog beter spuitresultaat realiseren, met zo min mogelijk milieubelasting. Deze website is ook uitstekend te gebruiken op uw smartphone.

Er zijn 7 techniekkaarten ontwikkeld:

  • Tips ter voorbereiding van wasplaats met zuiveringssysteem
  • Mechanische onkruidbestrijding in asperges
  • Laag Volume Strooitechniek (LvS)
  • Pneumatisch schoffelen in de boomteelt
  • Onkruid branden in de boomteelt
  • Akkerbouw-apps voor de smartphone
  • Hyperspectraalbeelden

icoon techniekkaart wasplaats

Lees of download de informatiekaart voor de aanleg van een wasplaats met zuiveringssysteem

Deze informatiekaart geeft de verschillende stappen en aandachtspunten overzichtelijk weer en gaat in op de benodigde capaciteit, locatie, wet- en regelgeving en aandachtspunten bij de inrichting van de wasplaats en het zuiveringssysteem. Met praktische tips van collega’s die u voor gingen.

mechanisch onkruid bestrijden Asperge

Lees of download de informatiekaart Mechanisch onkruid bestrijden Asperge

De kaart geeft praktische tips voor onkruidbestrijding tussen, maar ook op de ruggen. Zoals gebruik van biologisch afbreekbare folie of het kartonachtige Greenprotect.

 

LvS aardappelen

Lees of download de informatiekaart Laag Volume Strooitechniek

Door te strooien in plaats van te spuiten kan de teler minder middel toepassen én is er 90% minder drift. Deze strooitechniek is nu ook op de aardappelpootmachine toepasbaar.

 

 

pneumatisch schoffelen

Lees of download de informatiekaart Pneumatisch schoffelen in de boomteelt

Een innovatief schoffelsysteem met perslucht dat onkruiden niet alleen tussen de rijen, maar ook in de rij aanpakt.

 

 

onkruidbranden boomteelt

Lees of download de informatiekaart onkruidbranden in de boomteelt

Onkruid branden in plaats van spuiten is weersonafhankelijk, doodt ook de zaden én voorkomt groeiremming.

 

 

Apps akkerbouw

Lees of download de informatiekaart Apps voor akkerbouwers

Akkerbouwers vinden hier een beschrijving van de phytophthora apps SpuitWeerWijzer, PhyApp en Phytophthora Lite app. Handige apps voor andere teelten, zoals uien of bieten worden kort weergegeven.

 

Hyperspectraalbeelden

Lees of download de informatiekaart Hyperspectraalbeelden

Hyperspectraalmetingen vanuit de lucht geven inzicht in hoeveelheid biomassa, stikstof voorziening van de planten en vochttoestand van de bodem. En doordat het vliegtuig onder de wolken door vliegt, zijn er altijd beelden beschikbaar. De kaarten geven telers inzicht in hun perceel zodat ze gericht kunnen bijsturen.

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.