Impressum

Schoon Water projecten zijn stimuleringsprojecten om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en belangenbehartigers van grondgebruikers zoals agrariërs, gemeenten of bedrijven(terreinen). Het doel is altijd om emissie van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen: op weg naar schoon water! Hier werken we aan met alle gebruikers van middelen.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Schoon Water Loket:
Telefoon: 0345 – 47 07 29
E-mail: info@schoon-water.nl

Reacties zijn gesloten.