Schoon Water bijeenkomst Boomteelt

Wanneer

24 november 2022    
19:00 - 21:00

Evenement type

Onderwerpen; Mechanische onkruidbestrijding, plantgat bemesting efficiënte N-bemesting en demo plantversterkers tegen echte meeldauw.

Beste deelnemers en kwekers,

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van project Schoon Water uitgevoerd door Delphy team Boomteelt.

Vanwege bescherming van het grondwater, verlaging van de stikstofgebruiksnorm in de toekomst en de wettelijke beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, is aanpassing van de teeltwijze noodzakelijk voor alle kwekers. Daarom worden bovenstaande onderwerpen op deze avond aan jullie gepresenteerd, om u voor te bereiden op de toekomst.

Presentaties zullen met foto en filmmateriaal worden ondersteund, om een goed beeld te geven van de mogelijkheden.

Datum:          donderdag 24 november
Aanvang:     19.00 uur
Locatie:        Boomkwekerij W. Jansen
                        Esp 9a
                        5761 RD BAKEL

Graag even aanmelden bij Francois (f.vanabeelen@delphy.nl). 

Met vriendelijke groeten,
Francois van Abeelen,
Eugene van Abeelen en
Arie Schipper

Reacties zijn gesloten.