Beeldende Bodem Brabant Boomteeltdag

Wanneer

20 september 2023    
09:00 - 16:00

Waar

Kwekerij Hendrickx
Laagweg 2, Moerstraten, Noord-Brabant

Evenement type

De boomteeltdag Brabant wordt dit jaar georganiseerd vanuit het project Beeldende Bodem Brabant en is het vervolg op Leve(n)de Bodem Brabant. Vanuit deze laatstgenoemde weten we dat we als ondernemers van elkaar en van experts leren ‘of het nu gaat over precisietechnieken of kringlooplandbouw’. Gesteund vanuit provincie Noord-Brabant en Schoon Water voor Brabant gaat  Beeldende Bodem Brabant toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid inzichtelijk maken en kennis en ervaring over innovatieve bedrijfsstrategieën en duurzame verdienmodellen in akkerbouw, vaste plantenteelt, fruitteelt en bollenteelt, in provincie Noord-Brabant verder verspreiden.

Op de boomteeltdag zijn in een rondleiding verschillende objecten te bekijken en worden toegelicht door de Delphy adviseurs of betrokken leveranciers aangaande innovaties en kringloop in bodembeheer en bodemverbetering.

Reacties zijn gesloten.