Engerlingen en emelten

Verwelkend gras in het weiland? Een voetbalveld dat compleet ondergespit is? De veroorzakers van deze schade kunnen engerlingen of emelten zijn. Daarnaast dragen helaas ook egels, kauwtjes, dassen en raven hun steentje bij, wanneer zij het verzwakte gras omwoelen op zoek naar een maaltje.

Engerlingen en emelten worden vaak in één adem genoemd, maar zijn de larven van twee verschillende soorten insecten:

engerlingenEngerling‘ is een verzamelnaam voor larven van bladsprietkevers. De larven eten van de plantenwortels. Ook kunnen zij aardappels aanvreten en daardoor de opbrengst verlagen. In aardappel en grasland zijn geen insecticiden beschikbaar voor de strijd tegen engerlingen. Insecticiden lijken ook niet zozeer de juiste oplossing, aangezien de middelen de larven op het moment van vraat niet goed kunnen bereiken. In een rapport van Stichting Veldleeuwerik worden meerdere veelbelovende bestrijdingsmethoden genoemd, waaronder het aanrollen van gras, het gebruik van insectparasitaire nematoden en het stimuleren van natuurlijke vijanden. Wel wordt benadrukt dat een combinatie van tactieken (IPM), toegepast tijdens het juiste levenstadium en levensomstandigheden, het meest effectief is.

emeltenEmelt‘ is de larve van de langpootmug. Ze eten vooral ’s avonds aan de aanzet van jong gras en gewas. Afgelopen april werd er nog grote schade geconstateerd op pas ingezaaide bietenpercelen. In de akkerbouw zijn momenteel geen chemische middelen beschikbaar tegen emelten. Er is wel een biologisch middel genaamd Tercol, maar bij grote aantallen emelten is de effectiviteit daarvan niet optimaal. IRS geeft aan dat schade mogelijk beperkt kan worden door granen, grasland, graszaad en groenbemesters als voorvrucht te vermijden. Verder zijn de eieren en larven gevoelig voor droogte, dus kan het helpen om in het najaar de bovenste grondlaag wat te laten uitdrogen (bijv. door een cultivator).

Tijdens de bijeenkomst over chemievrij beheer, op 9 mei in Den Bosch, heeft Ad van Bruggen, van het bedrijf Biocontrole, meer inzicht gegeven in de levenswijze en het schadepatroon engerlingen en emelten. Daarnaast vertelde hij hoe beide soorten larven op een biologische wijze bestreden kunnen worden met behulp van insectparasitaire aaltjes.

Het verslag van de bijeenkomst over pesticidevrij beheer en bijbehorende PowerPoint presentaties zijn hier te vinden.

Reacties zijn gesloten.