Gemeente Haaren

Haaren vindt bescherming drinkwater belangrijk

Gemeente Haaren heeft sinds 1 januari 2011 het certificaat zilver op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Op verhardingen wordt geen gebruik meer gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Op sportvelden wordt het gebruik gestaag afgebouwd. Ad van de Ven, beleidsmedewerker op de afdeling Ruimtelijk Beheer, vertelt.

Waarom bent u als gemeente overgestapt op chemievrij beheer?
“De belangrijkste reden voor het stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is het milieuaspect. In onze gemeente hebben we een drinkwaterinnamepunt en we willen ons drinkwater zo goed mogelijk beschermen. Samen met andere gemeenten, waterschappen en de provincie zijn we lid van de Duurzame Driehoek. In 2008 heeft toenmalig wethouder Brenninkmeijer de intentieverklaring ondertekend voor certificering op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.”

Hoe is het omschakeltraject verlopen?
“Vanaf eind 2008, na het ondertekenen van de intentieverklaring, is het balletje dus echt gaan rollen. We waren al een aantal jaren bezig met het aanpassen van het beheer. Om zonder inzet van chemische middelen de beplantingen en verhardingen te onderhouden. We hebben niet gewacht op een opdracht vanuit de politiek. We hebben het op eigen initiatief ingepast in het ruimtelijk beheer. De politiek heeft de ingeslagen weg vastgesteld in het Groenbeleidsplan. Nu zijn we dus zover dat het beheer van beplantingen en verhardingen chemievrij gebeurt.”

Wat waren knelpunten in Haaren?

  • Moeilijk bereikbare plekjes
  • het beheer van de sportvelden

Sportvelden, hoe gaat het daar nu mee?
“De afspraak staat in het convenant dat we getekend hebben. Het chemiegebruik op de sportvelden elk jaar met zo’n 10% afbouwen. Het beheer van de sportvelden wordt nu opnieuw uitbesteed. Voor ons een goede kans om het chemievrij beheer versneld op te pakken. We hebben nu het traject opgestart om op de sportvelden het chemiegebruik versneld te stoppen. Ons streven is uiteraard om helemaal zonder chemische bestrijdingsmiddelen te kunnen. Maar in het certificaat zilver is het als noodmaatregel toegestaan om af en toe wat chemie te gebruiken. Als het echt niet anders kan.”

“We zijn ook bezig met de afbouw van chemische meststoffen op sportvelden. Om de kwaliteit van de grasmat te verbeteren. Hier betrekken we ook de voetbalverenigingen bij. Zij hebben uiteraard ook interesse in een sterkere grasmat.”

Hoe kan het dat het jullie toch is gelukt in tijden van bezuinigingen?
“We zijn hier langzaam naar toe gegroeid, in zo’n 10 jaar. In 2008, toen we het convenant tekenden, waren we al vrij ver op weg. Daardoor was het makkelijker om het traject naar chemievrij beheer in te gaan. We hebben we maar heel weinig financiële ondersteuning aan de gemeenteraad hoeven vragen. Alleen voor de sportvelden. Ook maken we gebruik van één aannemer (Van Esch, Berkel Enschot). Zij nemen het vegen, maaien en onkruidbeheer op zich. Dat geeft synergie in de werkzaamheden en dat maakt dat het goedkoper kan.”

Tips voor andere gemeenten?
“We hebben het vegen, maaien en onkruidbeheersing op verhardingen in één beeldbestek. Dit wordt uitgevoerd door één uitvoerder, Van Esch. Op deze manier is de uitvoering een stuk simpeler. We hebben niet te maken met verwijzingen en gedeelde verantwoordelijkheden. Ook kostentechnisch is het voordeliger.”

“Verder hebben we dit voor een groot deel op eigen initiatief gedaan en was het geen opdracht vanuit de politiek. Later heeft de politiek het opgepakt.”

Wat is de reactie van de burgers? Worden burgers ook gestimuleerd om het chemiegebruik te af te bouwen?
“We zien dat er nu minder klachten zijn. Vroeger werd volgens een vast stramien 2 keer per jaar geborsteld. Nu werken we volgens een beeldbestek. Er wordt alleen ingegrepen wanneer het nodig is. Het borstelen gaf geluidsoverlast, veel stof en schade aan auto’s. De WAVE is geruisloos. En als de burger ziet dat het chemievrij is geeft dat eigenlijk altijd positieve reacties.”

“We willen als gemeente laten zien dat we dit certificaat hebben en chemievrij werken. Op deze manier hebben we een voorbeeldfunctie. Ook informeren we de burger over chemievrij beheer in de eigen tuin.”

Reacties zijn gesloten.