De nieuwe veldspuit van de Lint

Nieuwe technieken kunnen zorgen voor verminderde emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water. Zulke innovaties zijn echter vaak een flinke investering, die zichzelf pas op termijn terugverdienen. Daarom biedt het programma Schoon Water de mogelijkheid een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de nieuwste emissiereducerende technieken. Tot nu toe zijn zeven aanvragen voor de bijdrage toegekend en een deel daarvan is ook al gerealiseerd, waaronder de nieuwe veldspuit van de Lint.

Jaap de Lint teelt in Klundert een ruim assortiment aan gewassen: van aardappelen en uien tot knolselderij, suikerbiet en tarwe. Hij waardeert de praktische insteek van het project ‘Schoon Water’; tijdens de bijeenkomsten valt veel van elkaar te leren. “Het mooie is dat het geen verplichting is, maar door de bijeenkomsten word je je wel bewust van de keuzes die je hebt en wat deze betekenen voor de toekomst van je bedrijf en de omgeving”.

Voldoen aan eigen eisen én die van de wet

De familie de Lint werkte al jaren met een veldspuit uit 1998. Met de juiste doppen viel daarmee nog prima volgens de wet te spuiten, maar het reinigen moest handmatig gebeuren. Jaap hield daarom zijn ogen open voor de juiste innovatie. Hij wilde wel dat, wanneer hij een aankoop zou doen, deze nieuwe machine zou voldoen aan de meest actuele vereisten op het gebied van driftreductie, zonder te minderen in effectiviteit. Een machine met luchtondersteuning voldoet in zijn ogen het beste aan zijn eigen eisen én die van de huidige wetgeving. “Zo’n nieuwe veldspuit is een forse investering. De winst valt te behalen door iets te vinden waar je lang mee vooruit kan. De stimuleringsbijdrage was daarbij net dat extra beetje ruggensteun dat ik nodig had”.

Na het afwegen van verhalen van collega’s met vergelijkbare plannen en het naast elkaar leggen van offertes van dealers, koos de Lint voor een machine van Delvano. Omdat dit merk relatief klein is kon het de Lint echt maatwerk leveren. Juist bij een machine met zoveel functies, die te werk zal gaan op de verschillende teelten, is dat erg prettig.

De veldspuit van de Lint, voorzien van LED verlichting.

De nieuwe veldspuit van de Lint is uitgerust met LED verlichting.

Moderne tools

De nieuwe machine van de Lint heeft tal van moderne extra’s:

  • Ledverlichting over de gehele breedte van de veldspuit. Als er ’s avonds gespoten moet worden kan de Lint nu goed controleren hoe de machine zijn werk doet.
  • Luchtondersteuning. Door de gerichte luchtstroom kan de vloeistof de boven- én onderkant van het blad bereiken. Daardoor is de bedekking veel beter.
  • Doppen op 25 cm afstand. Hiermee kan de boom lager over het gewas en dit reduceert eveneens drift.
  • Een automatische spoelfunctie. Door de tank te reinigen op het veld, kan het laatste restje spoelvloeistof op het veld worden uitgereden. Dus zonder restvloeistof naar huis!
  • GPS systeem en taakkaarten. Aangezien de machine achter een trekker gehangen wordt, moeten het GPS systeem van de trekker en die van de machine met elkaar communiceren. De eerste geeft duidelijk de locatie in het veld aan, en aan de hand daarvan kan de tweede minutieus de juiste dosering voor de juiste plek berekenen.
  • Drukwisselsysteem. Hiermee kan de bandenspanning van de machine aangepast worden.

De juiste spanning

Het drukwisselsysteem heeft meerdere voordelen:

  • In het veld kan men met een lage bandenspanning rijden, en daardoor zijn de bandensporen die je achterlaat minder diep. Diepe sporen raken immers snel vol met regen en hinderen dan je uitrijdmogelijkheden. De Lint hoopt nu vaker te kunnen rijden en zijn bespuitingen daardoor beter te kunnen timen. Dat betekent ook dat hij lagere doseringen kan gebruiken, en niet na een regenachtige week nog snel met een zwaar middel de schade moet beperken.
  • Het drukwisselsysteem kan ervoor zorgen dat de banden wél volledig opgepompt zijn zodra de Lint de openbare weg op moet. Dat is extra belangrijk nu hij zijn veldspuit niet langer met slootwater vult. Aangezien hij met zijn nieuwe machine de perfecte hoeveelheid middel kan bepalen en toepassen, wil hij deze hoeveelheid niet aanvullen met mogelijk vervuild slootwater. De consequentie is wel dat de tank nu al op het erf gevuld wordt met middel en leidingwater, en daardoor extra zwaar is: goede bandenspanning is dus vereist!
De nieuwe veldspuit van Jaap de Lint.

De nieuwe veldspuit van Jaap de Lint.

Middelreductie

De Lint hoopt dat zijn nieuwe aankoop lang meegaat, maar zich bovendien ook terugverdient doordat hij nu met een lagere dosering kan gaan spuiten. “Sommige collega’s en dealers hebben het over een reductie van 10%, anderen praten over 30%. Dit jaar wordt het eerste seizoen voor mijn nieuwe machine, dus we gaan zien wat het mij in de praktijk bespaart!”

 

Reacties zijn gesloten.