Chemievrij beheer in de Beekse Bergen

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant werkt ook aan chemievrij beheer in de sport- en recreatiesector. Deze sectoren zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot 2020 uitgezonderd van het verbod op het professioneel gebruik van chemische middelen op verhardingen. Schoon Water helpt beheerders van o.a. gemeentelijke sportvelden, enkele golfbanen, De Efteling en De Beekse Bergen om de overstap naar chemievrij beheer nu al te maken.

4-bungalow-beekse-bergen Schoon Water in de Beekse Bergen
Safari- en bungalowpark De Beekse Bergen heeft al in het najaar van 2015 besloten hun park zonder chemische bestrijdingsmiddelen te beheren. Hiermee lopen ze voor op de meeste andere ondernemers in de recreatiesector. Dit is goed voor een schonere omgeving en schoon oppervlakte- en grondwater.

Schoon grond- en oppervlaktewater

Sinds begin dit jaar laat de Beekse Bergen zien dat beheer zonder chemische bestrijdingsmiddelen nu al mogelijk is. Schoon Water Brabant ondersteunt hen bij deze omschakeling. Ook hier blijkt dat elke situatie een eigen benadering vraagt. Dhr. de Vreeze (Facilitaire dienst van De Beekse Bergen) is op zoek naar de beste onkruidbestrijdingstechniek: “Het is een zoektocht naar een techniek die effectief de onkruiden bestrijdt. We zitten in een bosrijk gebied. Vanwege brandgevaar willen we niet werken met een brander. Heet water bleek bij ons niet zo effectief in het bestrijden van onkruiden. Vandaar dat we binnenkort een proef gaan uitvoeren met hete lucht.”.

Opening bijenhotel

3-bijenhotel-beekse-bergenNaast het vermijden van chemische middelen in het park, heeft de Beekse Bergen ook een groot bijenhotel geplaatst. Een bijenhotel geeft insecten de gelegenheid tot schuilen en nestelen. Ze leggen eitjes in gangen in het hout, in bamboe of stro. Het zijn geen honingbijen maar solitaire bijen en ze steken niet. In een gangetje maakt de volwassen bij een aantal aparte kamers. Daarin legt ze stuifmeel, nectar en een eitje. Uit het eitje komt vervolgens een larve die eet van de nectar en het stuifmeel. Na verpopping vliegt de bij volgend voorjaar als nieuwe generatie uit. Dhr. van de Ven (technische zaken, Beekse Bergen): “Met chemievrij beheer van ons terrein bevorderen we een gezonde en schone omgeving voor mens, dier en plant. Bijen symboliseren dit voor ons.”

Het bijenhotel en informatieborden zijn geplaatst dankzij een samenwerking tussen Beekse Bergen, de Brabantse Milieufederatie en Schoon Water voor Brabant. Het project is gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Dhr. Leinenga (manager Educatie en Beleving van de Beekse Bergen): “Binnen drie weken zijn al veel gaatjes bezet door insecten. Met de informatieborden en het hotel vertellen wij het verhaal over insecten en chemievrij beheer aan de 800.000 bezoekers per jaar. Ook hebben we speciale beplanting gepoot en kruiden gezaaid die voedsel leveren voor de bij. We nodigen iedereen van harte uit om te komen kijken naar het bijenhotel.”

Reacties zijn gesloten.