Brabant BEWUST voor een optimale bemesting

Binnen Schoon Water werken telers met succes aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater. De bemestingsnormen zijn echter gedaald tot onder het adviesniveau, maar deze daling is niet voldoende om aan de kwaliteitsnormen te voldoen. Dit vormt de startpunt voor Brabant BEWUST, een project om de uit- en afspoeling van nutriënten tegen te gaan.

Schoon Water telersgroepen zijn met succes actief aan de slag om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Goed bodembeheer en aandacht voor de plantgezondheid zijn daarbij essentieel. Maar ook de bemesting vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald tot onder de adviesbemesting. Tegelijkertijd blijkt deze daling nog steeds niet voldoende om aan alle waterkwaliteitsnormen te voldoen. Dit vormt de startpunt voor het meerjarige programma Brabant BEWUST dat in januari 2017 van start is gegaan. Het project is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en is een initiatief van ZLTO, Cumela, provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen. De uitvoering is in handen van ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies.

Schoon Water telers
Vanuit Schoon Water hebben een aantal  groepen de mogelijkheid ook mee te doen aan het project Brabant Bewust. Zij hebben hier recent bericht over gehad. Binnen deze groepen zal er de komende jaren (naast de Schoon Water onderwerpen) extra aandacht zijn voor o.a. bodemvruchtbaarheid, bemesting en mineralenbenutting. Concrete maatregelen op het bedrijf zijn bijvoorbeeld precisiebemesting, bodemanalyses (‘meten is weten’) en verhoging van het organischestofgehalte in de bodem.

Voor meer informatie: Carin Rougoor, CLM (M crougoor@clm.nl | T 0345 470 769

 

Reacties zijn gesloten.