Bijeenkomst Erp: diverse grondbewerkingen

Op 22 maart verzamelden zich circa 100 bezoekers op het erf van Verhoeven
gewasverzorging voor een demonstratie van diverse grondbewerkingen. Op het huisperceel werden 5 machines gedemonstreerd. Rossen van wintergerst Demonstratie grondbewerking bij Verhoeven Gewasverzorgingwerden ondergewerkt door middel van de volgende vier bewerkingen:

  • Ondiep ploegen (17 cm)
  • Spitten 25 cm diep met langzaam roterende spitmachine en geïntegreerde woelers
  • Woelcombinatie, dieptanden met aandruk rol (niet-kerende grondbewerking) 
  • Open rister ploeg + flaxpack,  25 cm diep

Ondiep ploegen

Ondiep ploegenEen voordeel van ondiep ploegen is het minder nadelige effect op bodemleven. Bovendien blijft het bodemprofiel grotendeels intact. Daarnaast rijdt de tractor over de te ploegen grond, niet door de voor, waardoor veel minder verdichting van ondergrond plaats vindt.

De ploegdiepte is variabel tussen 5 en 35 cm. Hoe dieper, hoe meer vermogen nodig is. Bij ondiep ploegen zijn veel minder pk’s nodig. Een 90 pk tractor met brede banden is voldoende voor de ploeg met 9 scharen (3 m breed). Dit alles geeft een grote besparing op brandstofverbruik! Groot voordeel is ook de snelheid van ploegen; 12 tot 15 km per uur is mogelijk. Aangezien normaal de rijsnelheid 7-8 km per uur is met ploegen, vergroot dit de capaciteit aanzienlijk. Bovendien blijft de uitgereden mest bij ondiep ploegen meer in de bovengrond, waar deze beter benut wordt door gezaaide gewassen of jonge aanplant.

Imants spitmachine met laag toerental

Imants spitmachine met laag toerentalBij structuurproblemen is het gebruik van een spitmachine een goede optie. Omdat de grond in kleine stukken te spitten valt, kan altijd in vers bewerkte grond worden geplant. Voor de boomkwekerij en vaste plantenteelt, waarbij gaten worden geboord bij het planten, is dit een ideale grondbewerking. Doordat de machine spit met een laag toerental worden grote blokken grond, van circa 25 cm, in happen verwerkt in deze machine. Hierdoor vindt maar een menging van circa 25% plaats met de ondergrond. Zodoende blijft de structuur van de bodem ook vrij goed intact.

BodemprofielOm de ondergrond te beoordelen is een bodemprofiel beoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt de opbouw van het profiel en de ondergrond beoordeeld. Wanneer hier verdichtingen of storende lagen in zitten, zal de grondbewerking hierop moeten worden afgestemd. Op de foto hiernaast is een enkeerdgrond met een zwarte laag van ongeveer 50 cm dik te zien. In de ondergrond zijn inspoelingen van organische humus waarneembaar. Op de achtergrond staat de woelcombinatie met aandrukrol, die ook gedemonstreerd is.

Woelcombinatie plus aandrukrol

Om enkel de ondergrond los te maken is de woelcombinatie met aandrukrol een goede optie. Bodemleven blijft intact en een vervolggewas is direct te zaaien.

Open risterploeg met ondergronds en flexpackOpen risterploeg met ondergronders en flexpack

Op zwaardere gronden wordt ploegen met een open rister veel toegepast. De open risters zorgen voor minder verslemping van de grond en een betere verkruimeling. Daarnaast zijn de diverse risters apart monteerbaar, zodat bij vervanging niet een volledige ploegschaar vervangen dient te worden.

Op het perceel met de verschillende grondbewerkingen zullen bieten worden gezaaid. De groei en opbrengst zal per bewerking worden vergeleken na het groeiseizoen van 2018.

Overzicht van de gedemonstreerde machines

  • Ovlac onland 8 schaar Ecoploeg werkbreedte 3.15 m

Ovlac onland 8 schaar Ecoploeg werkbreedte 3.15m

  • Imants spitmachine met geïntegreerde woelers

Imants spitmachine met geïntegreerde woelers

  • Normand Evers woelcombinatie

Normand Evers woelcombinatie

  • Lemken 5 schaar Open rister ploeg + flexpack

Lemken 5 schaar Open rister ploeg + flexpack

 

Reacties zijn gesloten.