BDT-certificering

De Barometer heeft als doel bij het beheer van de openbare ruimte het gebruik van milieubelastende methoden en middelen (zoals bestrijdingsmiddelen) te minimaliseren. Door de brede aanpak staat het hoogste niveau van de barometer garant voor een werkelijk schone gemeente.

Drie certificeringsniveaus

De volgende drie niveaus kunt u behalen:

  • Goud: vraagt aandacht voor een groot aantal milieuaspecten die het gevolg zijn van inrichtings- en onderhoudsmaatregelen in de openbare ruimte, waaronder bestrijdingsmiddelengebruik.
  • Zilver: is gericht op chemievrij beheer
  • Brons: is van toepassing op gebruik chemische bestrijdingsmiddelen via de DOB-methode. Na inwerkingtreding van het verbod op gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen (voornemen groeiseizoen 2016) komt deze invulling van ‘brons’ te vervallen, voor zover de toepassing niet het gevolg is van toegestane uitzonderingen

Voor meer informatie over de eisen over de drie niveaus, zie www.barometerduurzaamterreinbeheer.nl

Bladel ‘gouden’ gemeente

De gemeente Bladel heeft het certificaat Goud. Huub Willems (beheerverantwoordelijke voor gemeente Bladel) zegt: ”De overstap naar chemievrij beheer was niet zo’n moeilijke keuze voor ons. In het openbaar groen was het simpelweg niet nodig om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Midden jaren ’80 zijn we begonnen met het afbouwen van bestrijdingsmiddelen op de verhardingen, en sinds eind jaren ’80 gebruiken we helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Op de verhardingen was het wel even zoeken naar de juiste methode. In de gemeente Bladel hebben we 9 kilometer aan historische kasseienwegen. Hier zijn we compleet overgegaan op heteluchtmethode. Dat werkt prima en de kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van chemisch beheer.”

Dhr. Willems vertelt verder: “BDT gaat uiteraard niet alleen over onkruidbeheer maar is veel breder. Ook wordt gekeken naar zwerfvuil, hondenpoep en het gebruik van meststoffen. Wij krijgen bijna geen klachten van bewoners en er is juist veel waardering voor dat alles zo netjes erbij ligt. Ten tweede geeft het bewustwording en activeert het bewoners om hun eigen omgeving milieuvriendelijk schoon te houden. Het werkt dus twee kanten op.”

Oss ‘zilveren’ gemeente met ambitie voor goud

Nina van Schagen (beheerder groen, water en ecologie gemeente Oss): “Sinds 2010 gebruikt de gemeente geen bestrijdingsmiddelen meer op verharding, in het groen en op sportvelden, behalve in uitzonderingsgevallen. Dit leverde als eerste Nederlandse gemeente het certificaat ‘Zilver’ op! BDT is een meetlat waarmee gemeenten en bedrijven onderling hun duurzame prestaties kunnen vergelijken.” De gemeente Oss streeft echter naar ‘goud’. Wethouder Hoeksma: ”De gemeente Oss heeft nu zilver maar gaat voor goud. Het is belangrijk nu, en in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Meer info

Reacties zijn gesloten.