Schoon Water tip: Extra handvaten voor de bestrijding van Phytophthora in aardappelen

Afgelopen weekend waren er diverse infectiekansen voor Phytophthora. En dit zal de komende periode ook nog wel zo blijven. Blijf de percelen dus regelmatig controleren. Om u enkele handvaten te geven “hoe” de juiste toepassing uit te voeren, is het makkelijk onderstaande drie criteria als basis te gebruiken. Dat voorkomt onnodig gebruik van middelen. (meer…)

Schoon Water tip: Aanpak van probleemonkruiden voor volgend teeltjaar

Denk nu na over een bodem- en milieuvriendelijke aanpak van probleemonkruiden in een volgend teeltjaar! Plekken waar nu probleemonkruiden te vinden zijn in de percelen liggen nu nog vers in het geheugen. Het is goed om deze plaatsen nu alvast in kaart te brengen of vast te leggen. Op een later moment kan je dan alvast de nodige maatregelen nemen. (meer…)

Schoon Water tip: Schade aan prei door hagel en veel regen

De zware regen- en hagelbuien van de afgelopen tijd geven schade aan de prei percelen. Hagel geeft een directe schade door de opperhuid van de prei te beschadigen. Schimmels maken hierdoor meer kans om de plant binnen te komen. De vele regen zorgt bovendien voor indirecte schade aan het gewas. Veel regen achter elkaar maakt de grond zuurstofarm, waardoor de ziektedruk in de prei toeneemt. (meer…)

Schoon Water tip: Schimmelbestrijding in uien

Wees alert op valse meeldauw in uien. Door de combinatie van warmte en een hogere luchtvochtigheid, neemt de kans op valse meeldauw in uien toe. Controleer uw percelen de komende periode goed op de aanwezigheid van valse meeldauw. Onderneem pas actie, wanneer er daadwerkelijk meeldauw aanwezig is. Zo voorkom je onnodig gebruik van middelen. (meer…)

Schoon Water tip: Haagwinde bestrijding in maïs

Haagwinde is een toenemend probleem in o.a. bieten en aardappelen. De oorzaak hiervan ligt vaak in de mais, dan wordt er weinig aan de bestrijding gedaan. Ook de bestrijding in granen valt vaak tegen omdat haagwinde zich daar weinig in ontwikkelt.  Nu is het een goed moment om te starten met de bestrijding van haagwinde in de maïs. (meer…)