Verslag bijeenkomst ‘Pesticidevrij beheer golfbanen: belemmering of kans?’

golfbalDinsdag 9 april j.l. organiseerde Schoon Water voor Brabant een bijeenkomst getiteld ‘Pesticidevrij beheer golfbanen: belemmering of kans?’. Geert Thyssen (provincie Brabant) beet het spits af en belichtte het belang van schoon water en de rol die wetgeving en het project Schoon Water voor Brabant hier speelt. Ernst Bos (adviseur) en William Boogaarts (De Enk) informeerden de aanwezigen vervolgens over de praktische aspecten van pesticidevrij beheer. Hoe zorg je voor gezond gras? En hoe voorkom je bijvoorbeeld de vestiging van onkruiden? Lucht, water, voeding, licht en gezonde, diepe beworteling zijn hierbij essentieel. Afsluitend lichtte Niels Dokkuma (NGF) toe hoe vanuit de NGF wordt gewerkt aan methoden om de kwaliteit van golfbanen te beoordelen en te verbeteren. (meer…)

Verslag bijeenkomst ‘Recreatie en sport; op weg naar chemievrij beheer’

Presentatie van Lukas Florijn (Ministerie van I&W)

Presentatie van Lukas Florijn (Ministerie van I&W)

Schoon Water voor Brabant organiseerde op 4 april 2019 een bijeenkomst getiteld ‘Recreatie en sport; op weg naar chemievrij beheer’. De verschillende presentaties gaven een breed beeld van het belang van schoon water, de wetgeving en de wijze waarop chemievrij beheer wordt opgepakt door de recreatieve sector en op de sportvelden van de gemeente Laarbeek. (meer…)

HAS studenten aan de slag voor Schoon Water

HAS studenten aan de slag voor Schoon WaterStudenten Wim van Tilburg en Joost Luykx verdiepen zich de komende maanden in het thema ‘Schoon Water’. Ze gaan kijken naar de effectiviteit van bespuitingen, met als uiteindelijke doel het verminderen van de emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. (meer…)

Herbicidengebruik in de suikerbiet en wintertarwe

Het voorjaar is weer aangebroken en het eerste groen komt op. Goede en zuinige onkruidbeheersing vraagt aandacht. Bodemherbiciden zijn niet altijd noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het type grond waarop geteeld wordt. (meer…)

Nieuwe OnkruidWijzer is uit

Drie keer per jaar gratis nieuws, tips en antwoorden op uw vragen in uw mailbox, als u zich abonneert:

>>>Ja, ik meld mij aan voor de OnkruidWijzer!

 

De OnkruidWijzer bundelt informatie voor iedereen die pesticidevrij wil werken: gemeenten, hoveniers, groen-voorzieners, sportveldbeheerders, green keepers, particulieren, bedrijfseigenaren, beleidsmakers, wegbeheerders, machinebouwers, studenten en adviseurs.
(meer…)